Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Melding fraude

Een medewerker van de onderwijsinstelling of van de financiële cel van de scholengroep ontdekt/vermoedt fraude:

 • Contacteer de verificateur.
 • Informeer de Algemeen Directeur.
 • De verificateur maakt een verslag en bezorgt dit aan de Algemeen Directeur en aan de sectorverantwoordelijke van de verificatie.

De Algemeen Directeur wil gevolg geven aan de fraude:

 • De Algemeen Directeur licht de Raad van Bestuur van de scholengroep in als hij gevolg wil geven aan de fraude.
 • De Algemeen Directeur kan de Onderzoekscel inroepen. De Onderzoekscel fungeert als een volledig onafhankelijk orgaan én start enkel een onderzoek op verzoek van de Algemeen Directeur en de Raad van Bestuur.
 • In heel dringende gevallen (bv. ontslag om dringende redenen) kan direct de tussenkomst van de Onderzoekscel worden gevraagd, zonder voorafgaandelijke controle door de verificateur.
 • Het verslag van de Onderzoekscel gaat terug naar de Raad van Bestuur, die op basis van het verslag een beslissing neemt om de betrokkene al dan niet een tuchtmaatregel op te leggen of te ontslaan:
 • De cel Bijzondere Maatregelen kan worden ingeschakeld om voor vastbenoemden en TADD-ers een tuchtprocedure op te starten.
 • Het contract van contractuele personeelsleden kan worden stopgezet.

De Algemeen Directeur wil geen gevolg geven aan de fraude:

 • De sectorverantwoordelijke verificatie kan het afdelingshoofd Financiën inlichten. Het afdelingshoofd kan beslissen de Raad van Bestuur alsnog op de hoogte te brengen. Hij/zij kan via een dienstbrief de fraudezaak op de agenda van de Raad van Bestuur plaatsen.

Het gerecht komt de fraude binnen de onderwijsinstelling/scholengroep op het spoor (bijvoorbeeld door een ander lopend onderzoek):

 • Het gerecht heeft de zaak in handen. De onderwijsinstelling of scholengroep verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek