Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

OUDERS

Verwittig persoonlijk de ouders van de betrokken leerling(en).
Gebruik: Briefing ouders

Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens het georganiseerde infomoment of later laten ronddragen door een secretariaatsmedewerker.
Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief ouders

CLB

Licht het CLB in. Zij helpen bij de opvang van andere leerlingen.

LEERLINGEN

 • Vang de andere niet betrokken leerlingen (uit de klas)/getuigen van het ongeval op.
  Gebruik: Opvang betrokkenen
 • Organiseer (indien mogelijk) een gemeenschappelijk infomoment voor alle leerlingen.
  Gebruik: Kernboodschappen

LEERKRACHTEN

 • Verspreid een interne nota voor alle leerkrachten (e-mail,ad valvas, Smartschool).
  Gebruik: Kernboodschappen, Interne nota
 • Organiseer een infomoment voor alle leerkrachten. Brief hen, bv. tijdens de pauze, over hoe te communiceren met hun leerlingen. Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet mogen van af wijken.
  Gebruik: 
  Briefing leerkrachten

SCHOLENGROEP

 • Breng de algemeen directeur van de scholengroep op de hoogte. De scholengroep verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
  Gebruik: Kernboodschappen
 • Verwittig en betrek de preventieadviseur van uw scholengroep en spreek af wie "Toezicht Welzijn op het Werk" (de vroegere arbeidsinspectie) contacteert (verplicht in geval van een zeer ernstig arbeidsongeval - cfr. contactgegevens bijlage 9 procedure ernstige ongevallen).
  De contactgegevens van de bevoegde preventieadviseurs vind je hier. De preventieadviseur verwittigt de preventieadviseur-coördinator, Guy Linten (0478 916 594). Verwittig ook het secretariaat van de Gemeenschappelijke preventiedienst: 02 790 93 69.
 • Informeer of er speciale activiteiten plaats vinden in de school die dag en las ze af indien niet gepast gezien de situatie. Verwittig de centrale communicatiedienst (02 790 93 00).

ONTHAAL

 • Brief het onthaal/de mensen die (telefonisch) in contact komen met de pers, met ouders van leerlingen of met andere partijen over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen, aan de hand van de eerste kernboodschap. Brief hen bij voorkeur schriftelijk.
  Gebruik: Briefing onthaal
 • Bel de ouders van de kinderen uit de betrokken klas(sen) of de ouders van de kinderen die getuige waren van het ongeval. Overweeg om eventueel voor hen een infomoment te organiseren of hen face-to-face te informeren. Organiseer (indien nodig) een infomoment voor de opgevangen ouders/ouders die bellen.
  Gebruik: Kernboodschappen