Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nazorg

EVALUATIE

Kijk hoe de crisis verder evolueert, stuur je acties om de crisis op te lossen en de acties om erover te communiceren bij. Monitor ook de pers en stuur je communicatieacties bij. Evalueer de crisis en de communicatieacties.
Gebruik: Evaluatie crisis

AFRONDEN INTERN

Rond het verhaal af naar de medewerkers van het CLB, secretariaat, leerkrachten, AD, … Het is belangrijk de crisis af te ronden en betrokkenen te bedanken voor hun inzet.

Gebruik: Afronden crisis

AFRONDEN EXTERN

Rond het verhaal af naar ouders van leerlingen, pers, hulpdiensten, …

Gebruik: Afronden crisis

ROUWBEGELEIDING

Organiseer bij een dodelijk ongeval de rouwbegeleiding in samenwerking met het CLB.
 • Overleg tussen directie, CLB over het al dan niet tijdelijk schorsen van lessen/examens/geplande activiteiten voor alle/ bepaalde klasgroepen.
 • Het CLB neemt contact op met het gezin, informeert naar hun wensen in verband met de rouwverwerking en legt - indien dit door het gezin gewenst wordt - contact met hulpverleners.
 • Informeer en vang de nauw betrokken leerlingen/klassen op in samenwerking met het CLB team, de interne leerlingenbegeleiding en dienst slachtofferhulp.
 • Modereer de ventilatie van hun gevoelens (mondeling, artistiek, schriftelijk, …).
 • Spreek ook af met de klas(sen) hoe ze de rouwverwerking willen organiseren: gedenkmoment in de onderwijsinstelling, rouwhoek, iets maken ter nagedachtenis, samen naar de (kerkelijke) rouwdienst gaan, meewerken aan deze dienst, … (vergeet hierbij ook niet de wensen van de ouders).
 • Hou de leerlingen bij voorkeur in de onderwijsinstelling (aangezien opvang thuis niet gewaarborgd is).
 • Vergeet ook niet de niet aanwezige leerlingen te informeren.
 • Zorg voor opvang van leerkrachten die het moeilijk hebben. Ook hier kunnen CLB en dienst slachtofferhulp ondersteuning bieden.
 • Schenk ook later in de week in nauwe samenwerking met het CLB aandacht aan het verlies door individuele en collectieve opvang van leerlingen, leerkrachten, ouders.
 • Organiseer een permanentieregeling voor bereikbaarheid (telefonisch en in de onderwijsinstelling).
 • Zorg voor momenten om met de leerlingen te praten over hun gevoelens en om te werken aan het afscheid nemen.
 • Bereid de uitvaart voor met de leerlingen.
 • Organiseer de aanwezigheid op de uitvaartplechtigheid en/of organiseer een alternatief in de onderwijsinstelling.
 • Vang de leerlingen en leerkrachten na de uitvaart op om nog even na te praten.
 • Houd de ouders op de hoogte van de acties van de onderwijsinstelling tijdens de nazorg.
 • Bezorg persoonlijke spullen terug aan de ouders = gelegenheid om opnieuw met hen contact op te nemen en hen te steunen.
 • Denk na over een blijvende plek voor de overledene (in samenspraak met ouders).
 • Organiseer gerichte activiteiten om het rouwproces te bevorderen zoals schrijven, tekenen of werken met gevoelens (bv. herinneringsboom).
 • Laat leerlingen merken dat het leven doorgaat zonder echter een uitspraak te doen over het al dan niet voorbij zijn van het rouwproces. Vermijd uitspraken als: ‘genoeg geweend’.
 • Heb respect voor het individuele verloop van het rouwproces.
 • Hecht aandacht aan ‘gevoelige’ momenten: verjaardag, schoolreis, opendeurdag, klasfoto, jaarovergang, 1 jaar later etc.