Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Bijstand slachtoffer

Isoleer slachtoffer(s).
Verwittig de EHBO-verantwoordelijke van de school. Hij/zij geeft de eerste zorgen en beslist om een arts te verwittigen.
Verwittig in acute nood de 112.

Gebruik: Melding 100/artsen

 
Indien er een dodelijk slachtoffer is: contacteer de politie en het Toezicht Welzijn op het Werk (vroegere arbeidsinspectie).
Zorg voor extra rouwbegeleiding (zie: Nazorg).

Gebruik: Melding politie

 
Indien opname van een leerling/leerkracht/medewerker in het ziekenhuis, stuur een interne leerlingenbegeleider of collega mee.