Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

Betrokken leerling(en)

Informeer dat hun ouders verwittigd zijn/zullen worden. Vermeld duidelijk welke stappen de onderwijsinstelling zal nemen en welke sancties volgen (overeenkomstig het drugsbeleid van de onderwijsinstelling). Wijs hen eventueel de weg naar gepaste hulpverlening.
 

Ouders betrokken leerling(en)

Licht de ouders onmiddellijk in en informeer hen over de genomen acties.

Gebruik: Kernboodschappen

Bespreek, in overleg met de ouders, welke maatregelen zullen worden genomen. Benadruk nogmaals dat het dealen of in bezit zijn van drugs absoluut ontoelaatbaar is.

CLB

Betrek het CLB en overleg met hen gedurende het volledige proces. Verwittig hen zeker in het geval van een schorsing. Vraag hen extra begeleiding te geven aan leerlingen die dit wensen.

Leerkrachten/personeel

Organiseer een infomoment voor de leerkrachten en het niet onderwijzend (relevant) personeel van de onderwijsinstelling. Brief hen over wat er precies gebeurd is en hoe te communiceren met hun leerlingen. Vergeet ook niet de niet-aanwezigen te contacteren. Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet mogen van af wijken. Verspreid (e-mail, ad valvas, smart school) een interne nota voor alle leerkrachten.
Gebruik: Kernboodschappen, Modeldocument interne nota

Vraag de leerkrachten om ook in klasverband aandacht te besteden aan dit incident en laat hen benadrukken dat de onderwijsinstelling een nultolerantie voert wat drugs betreft. Vraag hen de leerlingen nog eens extra bewust te maken van de mogelijke gevolgen van drugsgebruik en verslaving.

Onthaal

Brief het onthaal/de mensen die (telefonisch) in contact komen met de pers, met ouders van leerlingen, met andere partijen over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen aan de hand van de eerste kernboodschap. Brief hen bij voorkeur schriftelijk.
Gebruik: Briefing onthaal

Leerlingen

Organiseer (indien mogelijk) in overleg met het CLB een gemeenschappelijk infomoment voor de leerlingen van de onderwijsinstelling of laat de leerkrachten ze per klasgroep informeren. Vergeet ook niet de niet aanwezige leerlingen te informeren.
Gebruik: Kernboodschappen

Ouders

Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens een georganiseerd infomoment of later laten ronddragen door een secretariaatsmedewerker.
Gebruik: Kernboodschappen, Modelbrief ouders

Scholengroep 

De directeur informeert de algemeen directeur en de scholengroep. De algemeen directeur verwittigt de andere onderwijsinstellingen in de scholengroep.
Gebruik: Kernboodschappen