Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Crisiscel

Roep de crisiscel samen of stel een team samen om deze crisis te managen.

Ga na of je alle stappen uit het preventief stappenplan hebt uitgevoerd. Vervolledig de stappen die je nog niet hebt afgemaakt.

 • Leg de rollen van de crisiscel-leden vast.

  Gebruik: Crisiscel

 • Maak een korte samenvatting van de feiten, de betrokkenen, de maatregelen die worden genomen, de planning, etc.

  Gebruik: Stand-van-zaken 

 • Leg een kernboodschap vast voor de eerste interne en externe communicatie (wat, waar, wie, wanneer & contactpersoon).
 • Richt een crisiscentrum in.

  Gebruik: Plaats en inrichting crisiscentrum

 • Richt ruimtes in voor de opvang van familieleden

  Gebruik: Ruimte opvang familieleden

 • Richt ruimtes in voor de opvang van de pers (indien nodig)

  Gebruik: Persruimte

 • Check met de juridische dienst wat wel/niet mag gecommuniceerd worden.
 • Geef een woordje uitleg bij de manier waarop gecommuniceerd moet worden.
 • Hou een logboek bij van alle ondernomen acties.

  Gebruik: Logboek