Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Toelichting nauw betrokkenen

DE PREVENTIEADVISEUR

 • Contacteer de preventieadviseur van uw scholengroep. Indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, contacteer het secretariaat van de preventiedienst: 02 790 93 69.
 • De preventieadviseur verwittigt de preventieadviseur coördinator, Guy Linten (0478 916 594)

HET CLB

 • Verwittig het CLB indien het gaat om een ernstige brand, explosie met bijvoorbeeld slachtoffers als gevolg. Zij kunnen ondersteuning bieden bij de opvang van familieleden, medeleerlingen, etc;

DE LEERLINGEN

 • Vang de leerlingen op.
 • Organiseer (indien mogelijk) een gemeenschappelijk infomoment voor alle leerlingen of brief de leerkrachten hoe te communiceren met hun leerlingen over de gevolgen van de brand en de praktische afspraken. Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet van mogen afwijken.
  Gebruik: Kernboodschappen

DE OUDERS

 • Bel de ouders van de gewonde kinderen.
 • Bij dodelijke slachtoffers, bespreek samen met het CLB, parket/slachtofferhulp hoe hieromtrent wordt gecommuniceerd met ouders, medeleerlingen, etc.
 • Stel een brief op voor de ouders van alle leerlingen van de onderwijsinstelling en laat deze verdelen door de klastitularissen. Je kan hen de brief meegeven tijdens het georganiseerde infomoment voor de leerlingen.
  Gebruik: Modelbrief ouders

 • Organiseer (indien nodig) een infomoment voor de opgevangen ouders/ouders die bellen

DE LEERKRACHTEN

 • Organiseer een infomoment voor alle leerkrachten. Brief hen over hoe te communiceren met hun leerlingen
 • Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet mogen van af wijken. Verspreid (e-mail, ad valvas, smart school) een interne nota voor alle leerkrachten.
  Gebruik:
   • Kernboodschappen 
   • Modeldocument interne nota

DE SCHOLENGROEP

 • De directie licht de scholengroep in.
  De scholengroep verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
  Gebruik: Kernboodschappen

HET ONTHAAL

 • Brief de mensen die (telefonisch) in contact kunnen komen met de pers, met ouders van leerlingen of met andere partijen, over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen (opvang) a.d.h.v. de eerste kernboodschap (geef hen bij voorkeur een schriftelijke briefing).
  Gebruik: Briefing onthaal