Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Crisiscel

Roep de crisiscel samen of stel een team samen om deze crisis te managen.
Ga na of je alle stappen uit het preventief stappenplan hebt uitgevoerd.
Vervolledig de stappen die je nog niet hebt afgemaakt.
 • Leg de rollen van de crisiscel-leden vast.
  Gebruik: Crisiscel

 • Opvang brandweer: een lid van het crisisteam licht de brandweer bij aankomst correct in over de aard en de plaats van de brand/explosie en overhandigt het interventieplan.

 • De evacuatieverantwoordelijke neemt alle aanwezigheidsregisters mee en gaat naar de verzamelplaats om te verifiëren of iedereen er is.

 • Geef zo vlug mogelijk door aan de brandweer en directie wie er mogelijk achtergebleven is, alsook in welke klaslokalen en op welke verdiepingen.

 • Blijf ter beschikking van de brandweer.

 • De EHBO-verantwoordelijke geeft de eerste zorgen.

 • Indien gewonden worden opgenomen in het ziekenhuis, stuur een interne leerlingenbegeleider mee.

 • Inventariseer: maak een eerste stand van zaken op (wat voor brand/explosie, waar, mogelijke oorzaak, gevolgen, betrokkenen, verantwoordelijken, ...).
  Gebruik: Stand-van-zaken

 • Leg een kernboodschap vast voor de eerste interne en externe communicatie (wat, waar, wie, wanneer en de gegevens van de contactpersoon).

 • Richt een crisiscentrum (op locatie) in.
  Gebruik: Plaats en inrichting crisiscentrum

 • Richt ruimtes in voor de opvang van:

  • familieleden.     
   Gebruik: Ruimte opvang familieleden   

  • Pers (indien nodig).
   Gebruik: Persruimte

 • Hou een logboek bij van alle ondernomen acties.
  Gebruik: Logboek