Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nazorg

EVALUATIE CRISIS 

Kijk hoe de crisis evolueert, stuur indien nodig je acties om de crisis op te lossen en de acties om erover te communiceren bij. Bespreek met externe diensten de opvolging op langere termijn.
Evalueer de crisis en de communicatieacties.
Gebruik: Evaluatie na crisis 

AFRONDEN CRISIS

Communiceer met je interne doelgroepen: laat hen weten welke gevolgen de resultaten van de doorlichting op je school hebben. Welke nieuwe maatregelen zijn er getroffen, wanneer worden de maatregelen geëvalueerd en eventueel opnieuw bijgestuurd. Rond het verhaal af: Bedank iedereen die geholpen heeft de crisis op te lossen (leerkrachten, medewerkers, PBD, …). Afhankelijk van de cultuur van de school kan je een afwachtende houding of een totaal open houding aannemen.
Gebruik: Modelbrief ouders doorlichting opvolging