Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Intern communiceren

SCHOLENGROEP

Bij advies 1 en advies 2:
 • De directeur vraagt (eventueel) begeleiding van de Pedagogische Begeleidingsdienst.
 • Breng de algemeen directeur van de scholengroep op de hoogte.
 • De algemeen directeur verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
 • Vul de aanstiplijsten schoolondersteuning zo snel mogelijk in en verstuur deze naar het PBD.
 • Het PBD stelt een begeleidingsteam samen (bestaande uit mensen van de PBD en andere interne experten van de centrale dienst van het GO!).
 • Het begeleidingsteam tekent een strategie uit voor de school.

Tip: contacteer de regioadviseur en toon het voorlopig advies dat uw school heeft gekregen.

Bij advies 3:

 • De directeur brengt eerst de algemeen directeur van de scholengroep op de hoogte.
 • De algemeen directeur vraagt begeleiding van de Pedagogische Begeleidingsdienst.
 • De algemeen directeur verwittigt de andere scholen in de scholengroep.
 • De PBD stelt een begeleidingsteam samen, en stelt samen met de directeur het verbeteringsplan op.

Tip: contacteer de regioadviseur en toon het voorlopig advies dat uw school heeft gekregen.

LEERKRACHTEN

De directeur van de school is verplicht om het doorlichtingverslag van zijn instelling binnen een termijn van 30 kalenderdagen aan zijn personeel voor te leggen:

 • plan binnen de 30 kalenderdagen een personeelsvergadering om het advies te bespreken met het personeel.
 • Verspreid een interne nota voor alle leerkrachten (e-mail,ad valvas, Smartschool).

  Gebruik: Interne nota doorlichting ongunstig advies
  Gebruik: Interne nota doorlichting beperkt gunstig advies
  Gebruik: Interne nota doorlichting gunstig advies

 • Geef hen deze informatie op papier mee en zeg dat ze hier niet van mogen afwijken.
 • Maak afspraken i.v.m. briefing ouders.
 • Zeg tegen de leerkrachten dat geen enkele vorm van publiciteit over het advies is toegelaten, met andere woorden gebruik dit niet om je school te promoten.

ONTHAAL

 • Brief het onthaal/de mensen die (telefonisch) in contact komen met de pers, met ouders van leerlingen of met andere partijen over wat ze moeten doen met vragen en met personen die naar de onderwijsinstelling komen.
 • Zeg tegen het onthaal dat geen enkele vorm van publiciteit over het advies is toegelaten, met andere woorden gebruik dit niet om je school te promoten.