Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zomer- en herfstscholen

Zomerscholen 2021

Tussen 5 juli en 27 augustus 2021 kunnen scholen opnieuw zomerscholen organiseren. Alle informatie en de oproep vind je hier.

Het GO! kan zich in algemene termen inschakelen in het organiseren van zomerscholen, meer bepaald als een onderdeel van een pakket initiatieven die tot doel hebben de gelijke onderwijskansen te vergroten, het leertraject te verrijken en mogelijke leervertraging te remediëren.

Omwille van het gelijke onderwijskansenbeleid beschouwt het GO! evenwel zomerscholen enkel als zinvol indien ze inhoudelijk complementair zijn aan wat elke GO! school individueel doorheen het schooljaar doet. Een zomerschool is er dus enkel tot realisatie van het pedagogische project, het strategisch plan GO! 2030 en het regionale en lokale onderwijsbeleid, niet ter vervanging ervan. De school zit in de regisseursstoel en beslist zelf over het al dan niet organiseren van of deelnemen aan een zomerschool in relatie tot het eigen pedagogische beleid.

Ter ondersteuning van schooldirecties met interesse in het organiseren van een zomerschool staan hier de nodige (didactisch) ondersteunende documenten klaar.