Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Regelgeving

School- of centrumreglement SO/BuSO/DBSO- modellen van addendum

Het nooddecreet IV maakt het opnieuw mogelijk het luik 'evaluatie en begeleiding' in het school- of centrumreglement van het schooljaar 2020-2021 aan te passen na voorafgaand overleg met de schoolraad maar zonder akkoord van de ouders. Onderaan vind je de modellen voor so, buso en dbso. Deze modellen kunnen verder lokaal invulling krijgen.

Als de wijzigingen aan de bepalingen gevolgen hebben voor het personeel moet daarover wel - voorafgaand aan de bekrachtiging door de Raad van bestuur - overleg gepleegd worden met de lokale personeelsvertegenwoordiging (tussenoverlegcomité).

Centrum- of academiereglement - modellen van addendum

Het Decreet II tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis maakt het mogelijk dat de CVO's en academies voor deeltijds kunstonderwijs bij het evalueren van hun cursisten tijdelijk afwijken hun reglement.

Elke wijziging in het centrum- of academiereglement die wordt opgenomen n.a.v. de coronacrisis moet worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de scholengroep.

Vragen?