Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Pedagogische ondersteuning

Scholen en scholengemeenschappen kunnen via hu SPOC rekenen op de ondersteuning van PBD-GO! tijdens de coronacrisis. Daarbij staat een contextgerichte en vraaggestuurde begeleiding voorop. Volgende aspecten komen daarbij minstens aan bod: 

  • intake via een oplossingsgerichte SWOT-analyse 
  • brede beeldvorming van leerlingen en beginsituatieanalyse 
  • organisatiemodellen voor differentiatie 

Voor het BaO lanceerden we bovendien het instrument Kwaliteitszorg (in en) na coronatijden dat je helpt om de kansen en uitdagingen in kaart te brengen. In de PBD-GO! Screeningski(d)t vind je alle tools om gericht en toch breed te kijken naar je leerlingen.

Voor het SO helpen we schoolteams bij de organisatie van hun onderwijs met een nieuwe virtuele ruimte, Vademecum opstart schooljaar 2020-2021, opgebouwd volgens 8 thema’s of boxen. Elke box bevat ondersteuningsfiches met toelichting over het WAT en WAAROM. Daarnaast bieden we scholen inspiratie en ondersteuning met diverse HOE-vragen

Vakspecifieke informatie kan je zoals steeds terugvinden in de virtuele ruimtes op Smartschool. Ook die worden trouwens regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en materialen. 

Lees zeker ook de nieuwsberichten hieronder na voor de meest actuele informatie en materialen van PBD-GO! tijdens de coronacrisis.

Nieuws