Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Draaiboeken

​Het GO! ontwikkelt eveneens ondersteunend materiaal voor scholen en stellingen dat losstaat van het pedagogisch aanbod in de rubriek Pedagogische ondersteuning

Draaiboeken 2020-2021 nu online (aangepast 9 november)

Basis- en secundair onderwijs naar fase oranje met verfijningen 

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau groen), over laag (niveau geel) en matig (niveau oranje) risico tot hoog risico (niveau rood). Aan elk pandemieniveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat we het recht op leren maximaal willen garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

Ze dienen als leeswijzer bij de pandemiescenario's, maar bevatten voorts geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van de scenario's. Het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs krijgen voor de pandemieniveaus geel, oranje en rood telkens een draaiboek.

Onderaan vind je de door het GO! ontwikkelde ondersteuningsdocumenten.