Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aansprakelijkheid

Wat de aansprakelijkheid van GO! scholen betreft kan er een beroep worden gedaan op de schoolpolis die hun scholengroep heeft afgesloten met ETHIAS.

M.b.t de burgerlijke aansprakelijkheid van de scholengroep/schooldirectie aangaande de schoolactiviteiten zijn volgende aspecten van belang:

  • De bewijslast inzake burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde ligt bij het slachtoffer of zijn ouders. 
  • De schoolactiviteit moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid. 
  • De activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de besmettingsgraad. 

Het is te allen tijde cruciaal dat de schoolinstelling de door de overheid opgelegde verplichtingen toepast en alle mogelijke inspanningen levert om de aanbevelingen na te leven. Wij gaan ervan uit dat de scholen regelmatig met de ouders communiceren over de genomen maatregelen om hen op de hoogte te houden van de omstandigheden waarin de kinderen worden opgevangen.

Als een school een aanbeveling niet volgt (en het dus gaat om een richtlijn die niet verplicht is) kan de school dit best communiceren met de ouders zodat zij met kennis van zaken hun kind naar school sturen.

Van bijzonder belang is het artikel in de schoolpolis inzake de uitsluiting van dekking bij zware fout en opzet (zie artikel 10 punt 1a) pg. 18 van de algemene voorwaarden).

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd.  De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

Conclusie
Bij schoolactiviteiten is het van groot belang dat de schooldirecties de bepalingen van de federale regering alsook de info uit het beleidsdomein Onderwijs en de informatie in de GO! pro coronarubriek strikt opvolgen om de best mogelijk bescherming voor de bezoekers van de school of instelling te garanderen.