Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

De lessen in alle basis- en secundaire scholen zijn voorlopig geschorst tot en met 3 april. Zolang het lukt, voorzie je op school opvang tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang) voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ook de lessen in de centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs zijn geschorst. Daarna begint de paasvakantie. 

Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht.

De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus.  Hou hun nieuwsbrief en socialemediakanalen in de gaten.

Ook bij het GO! doen we al het nodige om de juiste informatie te bezorgen aan onze professionals. 

In de rubriek 'Veelgestelde vragen' vind je de antwoorden op alle vragen die we ontvingen van GO! personeelsleden. De FAQ's worden dagelijks à jour gehouden. Abonneer je op onze GO! nieuwsbrief en volg het GO! op Facebook, Twitter en Instagram om geen verdere informatie mis te lopen in deze crisistijd.

In de rubriek 'Afstandsleren' vind je de link naar een website vol ondersteunende materialen die helpen om de lessen te digitaliseren. Deze website werd ontwikkeld door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Nieuws