Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

<<< Update 22 februari - Beperkte versoepelingen vanaf 15 maart - Stand van zaken vaccinaties zorgpersoneel >>>

Beperkte versoepelingen vanaf 15 maart

Brede versoepelingen in deze precaire situatie zijn nog niet aan de orde. Onderwijsminister Ben Weyts besliste, samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen, dat met het oog op het welzijn van de jongeren een aantal beperkte versoepelingen mogelijk zijn vanaf 15 maart.

Zo kan voltijds contactonderwijs opnieuw voor een aantal zeer kwetsbare groepen. Daarnaast worden extra-murosactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw mogelijk onder voorwaarden.

Het volledige onderwijsveld, hierin gesteund door de GEMS, wil bovendien zo snel als veilig mogelijk een terugkeer naar voltijds contactonderwijs in het secundair onderwijs. Alle voornoemde partners vragen om deze versoepeling voorrang te geven op de andere versoepelingen in de brede maatschappij.

Tijdens een volgend overleg op 9 maart wordt geëvalueerd welke verdere maatregelen mogelijk zijn. Op dit overleg spreken we ons ook uit over de periode tot en met de paasvakantie. Deze beslissing kan evenwel vandaag niet genomen worden omwille van volgende elementen:

  • de afvlakking van de daling in de besmettingscijfers en andere epidemiologische data
  • de mogelijkheid van een stijging op korte termijn

de onzekerheid van het effect van de dominantie van de Britse variant.

Overzicht versoepelingen vanaf 15 maart

In afwachting van een perspectief op 'bredere' versoepelingsmaatregelen zijn volgende kleine versoepelingen wel al mogelijk vanaf 15 maart:

  • De lessen in het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4 en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs kunnen opnieuw volledig door gaan in contactonderwijs.

Voor álle leerlingen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs, zijn vanaf 15 maart extra-muros daguitstappen opnieuw toegelaten, op voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. Organiseer dit zonder gebruik te maken van het openbaar vervoer én maak tijdens de uitstap geen contact met andere mensen. Ga in overleg met je schoolteam, leerlingen en ouders en neem deze elementen dus zeker mee in de risicoanalyse die gemaakt wordt bij deze beslissing.

Stand van zaken vaccinaties zorgpersoneel

Vorige week bezorgde AGODI gegevens van personeel — uitgezonderd administratief personeel — van internaten, MPIGO's, IPO's, BUSO OV1 en OV2 en CLB-artsen en CLB-verpleegkundigen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG).

Op basis van die gegevens zorgt AZG voor een uitnodiging waarmee personeelsleden een afspraak maken in een vaccinatiecentrum. Een exacte datum voor het versturen van deze uitnodiging is nog niet bekend.

Goed om te herhalen

  • Blijf aandacht besteden aan contact tussen leerlingen en/of volwassenen in refter, leraarslokalen ... en overleg digitaal. Fysiek vergaderen mag nog altijd niet.

Ouders zijn momenteel niet toegelaten op school. Opendeurdagen en inschrijvingen kunnen niet fysiek plaatsvinden. Kies voor een digitaal alternatief. Scholen kunnen uitzonderlijk ouders of kandidaat-leerlingen ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding of om een inschrijving te formaliseren. Deze uitzondering geldt enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven!
Lees meer over de voorwaarden.

------------------------------------------------------------------------------------------


Lees hier het oudere coronanieuws.

De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming. Hou de nieuwsbrief en socialemediakanalen in de gaten.

Ondersteuning voor onze GO! professionals

Ook bij het GO! doen we al het nodige om de juiste informatie en ontwikkeld materiaal te bezorgen aan onze professionals. 

In de rubriek 'Draaiboeken' plaatsen we alle draaiboeken, adviezen en richtlijnen van niet-pedagogische aard. Preventie en veiligheid krijgen hierin vanzelfsprekend een centrale plaats.

In de rubriek Pedagogische ondersteuning vind je het pedagogisch ondersteuningsaanbod. Deze rubriek wordt ontwikkeld door de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

In de rubriek Veelgestelde vragen vind je de antwoorden op alle vragen die we ontvingen van GO! personeelsleden. Abonneer je op onze GO! nieuwsbrief en volg het GO! op Facebook, Twitter en Instagram om geen verdere informatie mis te lopen in deze crisistijd.


Nieuws