Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Corona

<<< Update 25 november - Energie besparen en corona beheersbaar houden>>>

25-11-2022 Energie besparen en corona beheersbaar houden


Voor het ogenblik zorgt het coronavirus gelukkig niet voor noemenswaardige problemen in onze scholen. De barometer staat op groen en we hopen dat dat ook nog lang zo blijft. Toch blijven we maar beter voorzichtig met de winter die in aantocht is. En al zeker nu hoge energiekosten zo drukkend op de begroting van onze scholen en instellingen wegen. De combinatie van de twee dreigingen zorgt ervoor dat we beter heel doordacht trachten te handelen. 
 
Om scholen en scholengroepen daarbij te helpen stelden collega's van de centrale diensten een nota op met daarin enkele algemene maar erg nuttige richtlijnen. Je vindt de nota Energie besparen en corona beheersbaar houden - Een richtsnoer voor het schooljaar 2022-23 onderaan op deze webpagina.

--------------------------------------


13-10-2022    Coronaplan voor het najaar van 2022 


Op dit moment bevindt onderwijs zich in pandemiefase ‘groen’, maar het is aangewezen om voorbereid te zijn op mogelijke opstoten in het najaar. Het onderwijsveld zal in dat geval simultaan met de brede samenleving schakelen naar een ander pandemieniveau. 
 
Het onderwijsveld toont zich al sinds het begin van de coronacrisis verantwoordelijk en wil ook nu waakzaam zijn. Daarom stelde minister Ben Weyts samen met de onderwijspartners en experten een Coronaplan voor het najaar van 2022 op. 
 
Er is gezorgd voor continuïteit en voorspelbaarheid: de maatregelen lijken zeer sterk op deze die het onderwijsveld al kent van vorig schooljaar. In deze update lees je meer over de wijzigingen. De volledige aangepaste barometer voor het leerplichtonderwijs vind je op Onderwijs.vlaanderen. 
 
Ook in de draaiboeken voor het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de internaten vind je zo snel mogelijk kleine aanpassingen 

 

Uitgangspunten scherp gesteld 

  • Het recht op leren - en dus het continu openhouden van de scholen - is prioriteit in elke situatie. Als scholen moeten sluiten, dan raakt dat immers in eerste instantie de meest kwetsbare leerlingen. 

  • Bijkomende maatregelen zijn lokaal mogelijk, in samenspraak met de preventieadviseur op basis van de lokale risicoanalyse. In uitzonderlijke situaties - bv. in het geval van overmacht - kan men beslissen om een of meer klassen of zelfs een school kortstondig te sluiten. 

  • Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit kan je hybride onderwijs organiseren. 

  • Zowel voor leraren, leerlingen als ouders geldt: wie zich ziek voelt, blijft thuis. En wees extra voorzichtig in situaties waar mogelijk een groter risico is. Net zo kan je samen vermijden dat lokaal restrictieve maatregelen nodig zijn. 

  • Eventuele regels rond testen en isolatie zijn niet gekoppeld aan de 4 pandemieniveaus (groen-geel-oranje-rood). Bij twijfel is een test aanbevolen. 

  • Personeelsleden die meer dan 1 dag ziek zijn, sturen een afwezigheidsattest naar de directeur en een medisch attest naar het controleorgaan. Wie besmet is met het coronavirus, kan ook het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens Covid-19’ laten gelden als bewijsstuk voor de school en het controleorgaan, een eenvormig niet-getekend attest dat artsen kunnen uitschrijven. Dezelfde regeling geldt als iemand positief test, thuis moet blijven en niet kan werken. 

Activiteiten die buiten de schooluren of -periodes vallen en niet in de barometer staan, organiseer je volgens de regels in de samenleving. 

 

Mondmaskerplicht: wijziging in code oranje en rood 

In code oranje en rood: 

  • dragen leerlingen basisonderwijs in beginsel nooit een mondmasker. 

  • dragen oudere leerlingen enkel een mondmasker als dat verplicht is in alle andere geledingen van de maatschappij. 

  • volgen volwassenen de regels in de samenleving. Het masker mag af als er voldoende ventilatie is of voldoende afstand tussen lesgever en leerlingen. 
De meest actuele richtlijnen en verduidelijkingen voor onderwijspersoneel vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming.