Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zicht op historische tijd

Historisch bewustzijn wakkert de burgerzin van leerlingen aan. Het huidige leerplan Wereldoriëntatie geeft hierbij al een goede richting, maar er is verfijning, duiding en meer concrete ondersteuning nodig. Geschiedenis moet opnieuw een belangrijke plaats krijgen in het curriculum van elke basisschool en leerkrachten moeten zich bezinnen over zowel aanpak als inhoud.

Het cahier 'Zicht op historische tijd' geeft meer duidelijkheid over algemeen opzet, concrete inhouden en didactische aanpak van historische tijd in het lager onderwijs. In de introductie van het cahier wordt de visie op goed geschiedenisonderwijs geschetst. In de volgende hoofdstukken focussen de auteurs op de wijze waarop het domein historische tijd concreet wordt opgebouwd vanaf het kleuteronderwijs over het eerste leerjaar tot het zesde leerjaar. Bij elk leerjaar staan de auteurs stil bij belangrijke aandachtspunten, zowel qua inhoud als aanpak.

In de eerste en tweede graad van het lager onderwijs is volgens het GO! een geïntegreerde aanpak te verkiezen; daar wordt het best gewerkt vanuit bredere thema's (ikzelf, mijn ouders, mijn grootouders, ons dorp, onze stad …) of onderzoeksvragen. Maar in de derde graad gaat onze voorkeur naar een meer systematische benadering van geschiedenis en wordt belang gehecht aan een minimum aan gemeenschappelijke kennis. Die basiskennis wordt samengevat in een 'foto van de tijd'.

Tot slot wordt een hele reeks boeiende methodieken beschreven, worden informatiebronnen aangereikt en een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de sporen van het verleden in de omgeving.

 'Zicht op historische tijd' werd geschreven door Yves Cohen, Alain Clits, Stefaan D'Hondt en Hugo Vandenbroucke, collega's bij de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Editie april 2016

Klik hier om te bestellen