Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Zicht op dagelijkse tijd

Dit pedagogisch cahier voor het basisonderwijs beschrijft op een heel concrete wijze, met tal van voorbeelden, illustraties en didactische tips hoe kinderen over de leerjaren heen vaardigheden en inzichten in dagelijkse tijd kunnen verwerven.

De nadruk ligt vooral op het technische aspect van de tijd: een jaar is opgebouwd uit seizoenen en maanden, weken bestaan uit dagen, een dag is ingedeeld in dagdelen en klokuren, enzovoort.

om sociaal zelfredzaam te zijn, moeten kinderen greep krijgen op de dagelijkse tijd en vaardigheden ontwikkelen in het kloklezen, in het gebruik van kalenders om te plannen en te rekenen, het correct interpreteren van eenvoudige uurtabellen en allerlei tijdsaanduidingen.

Ten slotte slaat het cahier ook de brug met het leerdomein ‘Natuur’, met name door de focus op weerkalenders.

Editie 2013

Auteur: Benjamin Jacobs, Pedagogische begeleidingsdienst GO!

Te bestellen via
https://www.politeia.be/nl/publicaties/12795-zicht+op+dagelijkse+tijd

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel