Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Woordenschatjes. Talig met talenten in de kleuterklas.

Als kleuterleerkracht wil je uiteraard dat je kleuters hun talenten op de best mogelijke manier kunnen ontwikkelen. In dit boek lees je hoe je talenten van kleuters en taalvaardigheid hand in hand kunt laten gaan.

Kleuterleerkrachten zijn dagelijks in de weer met de ontwikkeling van de talenten van hun kleuters. Ze creëren verschillende werelden waarin kleuters op ontdekkingstocht gaan en leerervaringen opdoen. Taal is daarbij een belangrijke factor.

In dit boek lees je hoe leerkrachten talenten van kleuters en taalvaardigheid hand in hand kunnen laten gaan. Je krijgt een overzicht van de basisleerervaringen die kleuters binnen de verschillende talenten moeten verwerven opdat ze goed kunnen starten in het eerste leerjaar. Aan de basisleerervaringen koppelen we de basiswoordenschat die kleuters nodig hebben om die leerervaringen op te pikken.

‘Woordenschatjes’ geeft kleuterleerkrachten inzicht in taalververwerving en taalontwikkeling bij kleuters en helpt hen om er heel concreet mee aan de slag te gaan in de klas. De woordenlijsten en de uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn daarbij handige hulpmiddelen.

Het boek wordt geleverd met een handig uitneembaar kaartensysteem waarop de zeven talenten en de bijbehorende basiswoorden en leerervaringen vermeld staan. Dit helpt de leerkracht om talige en uitdagende leersituaties te creëren.

Deze publicatie richt zich in eerste instantie tot kleuterleerkrachten. We hopen ook anderen die interesse hebben voor taalverwerving en talentgericht werken in de kleuterschool inspiratie te bieden: studenten en docenten van de lerarenopleiding, nascholers, pedagogisch begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten lager onderwijs, en anderen.

‘Woordenschatjes’ werd geschreven door medewerkers van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO!, in nauwe samenwerking met Voorrangsbeleid Brussel (VBB).

Meer weten?

Klik hier voor meer info en om te bestellen.