Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Professionalisering op school. Samen leren excelleren

Nieuwe en hogere verwachtingen op het vlak van leerlingenuitkomsten, een verhoogde druk als gevolg van een meer diverse leerlingenpopulatie, in combinatie met snelle technologische  en onderwijskundige vernieuwingen, hebben een diepe impact op het lerarenberoep. Lerarenteams en leidinggevenden doen er vandaag meer dan ooit toe. Naast een kwalitatieve (initiële) (leraren)opleiding is permanente interne en externe professionalisering nodig om de daartoe vereiste kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven.

In het PPGO!, en nu ook in het nieuwe Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (R-OK), staat de leerling centraal. In de klaspraktijk doet men alles voor het leren van de leerling. Dat geldt ook voor professionalisering. Het was dus tijd voor een tweede, herwerkte editie van 'Professionalisering op school. Meer dan een nascholingsplan' (2014).

Discussies in de PBD-GO! en het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van professionalisering hebben praktische kaders opgeleverd. De school als 'professionele leergemeenschap' is nog steeds het doel, maar we plaatsen dit concept nu uitdrukkelijk op de voorgrond: samen leren excelleren.

Nieuw is de aandacht voor de wijze waarop de professionalisering ontworpen wordt, ook wel het design van de professionaliseringsinitiatieven genoemd. Wij kiezen voluit voor evidence-based werken en gaan met veel waardering en enthousiasme aan de slag met het verfijnde conceptuele raamwerk dat aan de UGent ontwikkeld werd (Merchie, Tuytens, Devos, & Vanderlinde, 2015). Want daardoor kunnen we het ontwerp van een professionaliseringsinitiatief op een bevattelijke wijze afstemmen op de te verwachten effecten.

Wat niet verandert, is het opzet van dit boek. Het wil de nodige handvatten bieden om een professionaliseringsbeleid doordacht te kunnen uitbouwen of actualiseren. De kaders mogen dan aangepast zijn, de opbouw blijft nagenoeg gelijk, met als belangrijkste focus de concrete stappen in het uitschrijven van een goed professionaliseringsplan.

Tweede herwerkte editie juni 2019

Auteurs: Wilfried De Rijck, Jimmy De Wandel en Andries Valcke

Te bestellen via deze link.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel