Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Omgaan met pesten op school. Een preventieleidraad.

KnipselPestenopschool.PNG​Ondanks al onze initiatieven blijft pesten een hardnekkig probleem in de Vlaamse scholen. De meeste methodes geven antwoord op de vraag wat we moeten doen als er gepest wordt. Hoe we pesten kunnen voorkomen wordt weleens uit het oog verloren.

Pesten helemaal uitbannen op school kunnen we niet, maar we kunnen wel alles in het werk stellen om van de school een plaats te maken waar kinderen en jongeren zich goed voelen met elkaar en met de volwassenen. In een school die echt werk maakt van sociale veiligheid, krijgt pesten weinig of geen kans omdat de focus scherp(er) gericht is op welbevinden en verbondenheid.

Hoe zorg je als team voor sociale veiligheid op school en als leerkracht in je klas? In deze brochure tracht het GO! deze vragen te beantwoorden, zodat scholen aan de slag kunnen met een duurzaam en efficiënt pestpreventiebeleid.

De tekst kwam tot stand dankzij de medewerking van collega's Veerle De Bruyne (GO! nascholing) en Peggy Vander Haeghen (Permanente ondersteuningscel voor de CLB's), in samenwerking met de communicatiedienst van het GO!.

De publicatie wordt mede ondersteund door het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, organisator van de Vlaamse Week tegen Pesten.

Te bestellen bij Politeia door hier te klikken. 

Reeks

Deze publicatie past in de reeks 'Omgaan met…' waarmee het GO! directeurs, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een helpende hand wil reiken. Op een overzichtelijke en bondige manier wordt weergegeven welk beleid een school zou kunnen voeren of opzetten rond een 'zorgwekkend' thema. Hoe moet ze in een bepaalde situatie optreden, welke handelingen mag of kan ze wel of niet stellen ten aanzien van de betrokken leerling, de klasgenoten, het personeel en de ouders?

In deze reeks verscheen eerder al 'Omgaan met suïcide op school. Een preventiedraaiboek.'

'Omgaan met suïcide op school' is te bestellen bij Politeia door hier te klikken.