Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Omgaan met anderstalige nieuwkomers

In België hebben ook kinderen en jongeren die asiel zoeken of geen wettige verblijfsvergunning hebben, recht op onderwijs. Naar school gaan betekent voor hen kansen op een nieuwe toekomst, ook al is die nog niet duidelijk. Omgaan met anderstalige nieuwkomers en hun ouders vergt begrip voor hun bijzondere omstandigheden.

De expertise over dit onderwerp is nu samengebracht in een brochure. Voor een goed begrip worden veel gebruikte specifieke termen verduidelijkt. Is een asielzoeker hetzelfde als een vluchteling? Welk statuut hebben deze kinderen? Wat met de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen? Welk effect heeft de asielprocedure op deze groep?

'Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school. Inzetten op de veerkracht van vluchtelingen' geeft antwoorden op wat een school kan of moet doen om deze kwetsbare leerlingen en hun ouders een welkom gevoel te geven. Structuur en zekerheid bieden bijvoorbeeld, door een warm, verbindend en veilig schoolklimaat te creëren.

Als schoolteam kun je sociale steun bieden, als je maar gelooft in de veerkracht van anderstalige nieuwkomers en hun motivatie om te leren. De talrijke tips in deze brochure helpen je om aandacht te schenken aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en mogelijke leerproblemen.

De tekst werd geschreven door Elisabeth De Vleesschauwer, beleidscoördinator bij het GO!, in samenwerking met Koenraad Vandenbussche (PBD) en Marjolein Petit (POC).

Het model van intakeformulier voor het basisonderwijs waarvan sprake in hoofdstuk 4 is hieronder te downloaden.

Deze publicatie wordt ondersteund door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Solentra vzw.

De boekjes worden verkocht in pakketjes van vijf stuks en zijn te verkrijgen bij Uitgeverij Politeia.

Te bestellen via deze link.
In deze reeks verschenen eerder al