Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! waardenboek

GO! staat voor kwaliteitsvol onderwijs, waardevol én waardeNvol, vertaald in het pedagogisch project, het PPGO!.

"Wat zijn de kernwaarden van het GO! en hoe kunnen we die in de dagelijkse praktijk toepassen?" Deze vragen vormden het uitgangspunt van een eerste grootschalig waardenonderzoek in 2011. Een vervolgonderzoek werd uitgevoerd in 2015 om deze waarden nog scherper te stellen in de aanloop naar een vernieuwd PPGO!.

Het nieuwe GO! waardenboek is het resultaat van beide onderzoeken en vertaalt het pedagogisch project naar 23 waarden die kenmerkend zijn voor het onderwijs van het GO! vandaag en in de toekomst. Het beschrijft ook de aan elke waarde verbonden attitudes en handelingen voor directeurs, leerkrachten, leerlingen en ouders, en biedt praktische tips om er op school mee aan de slag te gaan.

Auteur: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Editie januari 2017 (derde totaal herziene druk)

Het GO! waardenboek kan in pakketjes van 5 stuks besteld worden bij Uitgeverij Politeia.

Te bestellen via deze link.