Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! leerplan Wereldoriëntatie voor het basisonderwijs

Het GO! leerplan WO voor het kleuter- en lager onderwijs (2010), uitgegeven met een mooie kaft in vierkleurendruk.


Het leerplan WO laat kinderen vaardigheden verwerven om goed met hun leef- en belevingswereld om te gaan en helpt hen een kritisch-creatieve houding aan te nemen. Het leergebied Wereldoriëntatie benadert de wereld vanuit een aantal specifieke invalshoeken, namelijk mens, maatschappij, techniek, natuur, tijd en ruimte.

Het leerplan legt de klemtoon op het ontwikkelen van respect en verantwoordelijkheid ten aanzien van mens en natuur.

Editie 2013

Auteur: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Te bestellen via deze link


Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel