Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! leerplan Muzische vorming voor het basisonderwijs

Het nieuwe GO! leerplan Muzische vorming voor het basisonderwijs vervangt vanaf 1 september 2016 de vorige leerplannen Muzische vorming voor het kleuter- en lager onderwijs (1998). Samen met het leerplan Media concretiseert dit leerplan de ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs en de eindtermen lager onderwijs voor het leergebied Muzische vorming.

Muzische vorming leert kinderen anders naar de wereld en zichzelf te kijken en laat hen kennismaken met de wereld van de kunsten (impressie). Kinderen leren naar het voorbeeld van de kunsten om zich creatief en expressief te uiten door gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-, muziek- en/of mediataal (expressie).

Bij het ontwikkelen van dit leerplan maakten de collega's van de PBD  de volgende keuzes:

  • Een duidelijke visie op het hele leergebied en op de verschillende muzische domeinen.
  • Voor elk domein een leerlijn met concrete doelen. Vaardigheden, inhouden en mogelijke werkvormen worden afgebakend.
  • Een overkoepelend 'domein' muzische grondhouding dat de doelstellingen bevat op het vlak van algemene attitudes en vaardigheden die bij elk domein apart en bij de integratie van de domeinen worden ingezet.
  • Een duidelijke structuur, met focus op het muzisch proces (waarnemen, verwerken-vormgeven, reflecteren) en de muzische grondhouding. De structuur vergemakkelijkt de integratie van de muzische domeinen.

Auteur: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Editie juni 2016

Klik hier om te bestellen