Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Basisdocumenten voor élke GO! professional

Het PPGO!cover_samen_leren_samenleven_rh.png
Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het PPGO! biedt daarmee niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang, het is ook een ruimer maatschappelijk project omdat het door een brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan het samenleven.

De Neutraliteitsverklaring
Personeelsleden en leden van bestuursorganen van het GO! respecteren de neutraliteit van ons onderwijs zoals de Raad van het GO! die in 2015 gedefinieerd heeft in verband met diversiteit, kritische geest en actief burgerschap. 

De Verklaring van gehechtheid aan het GO!
Met het ondertekenen van de Verklaring van gehechtheid onderschrijf je onvoorwaardelijk de principes van het GO! en verklaar je je bereid om mee te werken aan de ontplooiing en de uitstraling ervan en aan de concretisering van het PPGO!.

Volgens het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs moet elk personeelslid bij de indiensttreding deze documenten ondertekenen. Die verplichting geldt ook voor personen die het lidmaatschap aanvaarden van een  een schoolraad, de raad van bestuur van een scholengroep of de Raad GO!.

De Raad van GO! keurde op 11  december 2015 de vernieuwde versies van deze documenten goed. Op 19 januari 2016 werden ze officieel aan de belanghebbenden voorgesteld.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel