Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Huisstijl

Een huisstijl is belangrijk om het GO! als net te profileren. Een duidelijke huisstijl helpt om de waarden en bijzonderheden van ons net te verduidelijken en onze marktpositie te versterken. 

Om dat doel te bereiken moeten we met z'n allen de huisstijl correct en consequent volgehouden toepassen. Jouw engagement is hier heel cruciaal. Maar je staat niet alleen.

Hier vind je ons ondersteuningsaanbod m.b.t. de GO! huisstijl.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel