Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

5.6 Samen sterker

In je eentje campagne voeren is niet eenvoudig en zeer tijdrovend. Misschien kun je met de collega’s van een aantal andere scholen bekijken of jullie gezamenlijk wervingsacties kunnen opzetten. Een campagne die volledig op jouw (school)maat geschreven is, zal meer kans op succes hebben maar een gezamenlijke campagne met andere scholen bespaart geld en tijd èn kan evenveel impact hebben.

Ook de scholengroep kan extra impulsen geven, bijvoorbeeld:

 • een gemeenschappelijk thema ‘claimen’, waar elke afzonderlijke school zich bij aansluit. Vaak hebben scholen van eenzelfde scholengroep dezelfde problemen en/of opportuniteiten.
 • samenwerken rond specifieke thema’s: om de instroom naar de basisscholen of van de basis- naar de secundaire scholen van de scholengroep te vergroten.
 • communiceren over gemeenschappelijke sterke punten of verbondenheden:
  • scholen in een groene omgeving;
  • scholen met dezelfde (sterke) geografische ligging (bv. aan zee);
  • scholen met een gelijkaardig project qua profiel of aanbod;
  • scholen die elkaar aanvullen;

Samen de krachten bundelen bespaart tijd en energie en zorgt voor een betere onderhandelingspositie bij bepaalde media, producenten, e.d.

 • gezamenlijk mediaruimte aankopen;
 • gezamenlijk bv. geveldoeken en panelen produceren en plaatsen;

De GO! huisstijlbegeleider informeert jou welke media of producenten betere voorwaarden bieden. Bovendien vind je een groot aantal dragers standaard in ons huisstijlaanbod.

Lees verder Hoofdstuk 6 - Het Groei! campagneaanbod.

Jouw contactpersoon

Sandra van Maurik

huisstijlbegeleider, Beleid & Strategie