Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

5.2 Het belang van interne én externe communicatie

Bij werven gaan interne en externe communicatie hand in hand.

Interne communicatie = communicatie binnen de eigen schoolgemeenschap

Een wervingscampagne heeft pas optimaal effect op de buitenwereld als ze ook goed werkt naar de schoolgemeenschap zelf (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, (oudere) leerlingen, sympathisanten, ouders, oud-leerlingen, bestuur en vertegenwoordiging, e.d.). Deze mensen dragen jouw schoolverhaal (verder) uit en zijn potentiële ambassadeurs van de campagne. Een weinig tot niet gedragen schoolprofiel en dito wervingscampagne lopen moeizaam.

 

! Het is belangrijk dat de schoolgemeenschap de krachtlijnen van de campagne onderschrijft ! Maar dat betekent niet dat je de aspecten van je campagne aan al deze mensen moet voorleggen voor je van start gaat.

Geschikte media voor een interne doelgroep:

 • (geanimeerde) brief
 • direct mailing
 • e-mailing
 • schoolkrant
 • nieuwsbrief
 • vouwfolder of dubbelzijdige leaflet
 • intranet of extranet
 • infoavond (met eventueel een evenement eraan gekoppeld)
 • al of niet elektronisch prikbord
 • posters en kleine affiches
 • sociale media (Facebook, Twitter, YouTube,… )

Externe communicatie = communicatie naar de grote doelgroep buiten de school

Het is net die doelgroep die je wilt bereiken met je leerlingenwervingscampagne. De campagne loopt via een mix aan media die deze doelgroep zo indringend en kwalitatief mogelijk probeert te bereiken en je wervingsboodschap zo succesvol mogelijk overbrengt.

Jouw contactpersoon

Sandra van Maurik

huisstijlbegeleider, Beleid & Strategie