Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

4.3 Communicatieplan voor basisonderwijs en secundair onderwijs

​Campagne voeren om leerlingen te werven doe je niet zonder een uitgewerkt communicatieplan. Hierin staan vermeld wanneer welke acties en met behulp van welke communicatiedragers je school campagne zal voeren.
Onderaan vind je enkele voorbeelden ter inspiratie.
Voorbeeld 1 - communicatieplan - basisschool.PNG

Om een plan uit te werken voor jouw school moet je eerst weten hoe het informatie- en beslissingsproces bij ouders en kinderen verloopt.

De informatiefase
Voor de overstap van de kleuter- naar de lagere school of van de lagere naar de secundaire school informeren ouders zich in december. Vaak hebben ze al een lange, vage scholenlijst die tegen de jaarwisseling korter wordt.

De pre-beslissingsfase
De informatiefase evolueert snel naar een pre-beslissingsfase. Dan gaan ouders op zoek naar gedetailleerde informatie.

De beslissingsfase
Snel na Pasen neemt men een definitieve beslissing. Op een openschoolactiviteit mondt de beslissing vaak uit in een inschrijving.

Keuze van een kleuterschool

Drie instapmomenten zijn belangrijk voor de keuze van een kleuterschool:
• 1 september;
• na de kerstvakantie;
• na de paasvakantie.
De wervingscampagne voor jouw kleuterschool plan je dus het best net voor elk deze drie momenten in.

Keuze van een basisschool en secundaire school

De communicatieplannen van basisscholen en secundaire scholen lopen grotendeels gelijk.

Met een goed uitgewerkt communicatieplan kun je trouwens ook bewerkstelligen dat leerlingen uit de basisschool doorstromen naar de secundaire school. Daar liggen voor heel wat scholen nog samenwerkingsmogelijkheden.

Houd bij het plannen van acties voor je secundaire school goed rekening met het hierboven beschreven beslissingsproces bij ouders (en kinderen). En weet ook dat kinderen meer inspraak krijgen naarmate ze ouder worden. In de 2de en 3de graad zijn de beslissingscriteria van het kind de belangrijkste. Al verloopt het informatie- en beslissingsproces bij een kind wat intuïtiever en grilliger, toch blijven de wervingsgevoelige momenten dezelfde. Je kunt dus je schoolcampagne voor ouders en kinderen dezelfde timing geven.

Lees verder Hoofdstuk 5 - Kiezen van wervende media.

Jouw contactpersoon

Sandra van Maurik

huisstijlbegeleider, Beleid & Strategie