Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

1.3 Stel een SWOT-analyse en positioneringsmatrix op

Een SWOT-analyse geeft je een uitstekend beeld van de interne sterke en zwakke kenmerken van je school. Die zijn heel uiteenlopend, bv. ligging, zichtbaarheid, zorg, imago, kwaliteit, interactie, klasmanagement, pedagogiek en didactiek, doorlichting, communicatie, in-, door- en uitstroom van leerlingen, e.d. De kansen en bedreigingen zijn de externe ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden waaraan jouw school onderhevig is of kan zijn in de toekomst.

SWOT_voorbeeld.jpg 

Helemaal onderaan  2 voorbeelden van SWOT-analyses, een voor een basisschool en een voor een secundaire school

Op het vlak van waarden en het PPGO! kun je je school op een positioneringsmatrix plaatsen met tegenovergestelde eigenschappen van jouw pedagogisch project. Toch heeft je school nog heel wat marge om haar eigen plaats op te eisen.

discipline <> vrijheid
leerstofgericht <> kindgericht
dogmatisch <> pluralistisch
piramidaal <> dogmatisch

Dit geeft een duidelijk beeld van de huidige en de gewenste positionering van je pedagogisch project. Met al deze resultaten kun je het profiel en aanbod van je school optimaliseren.

TIP

In de GO! publicatie 'Communicatie op school', lees:

  • pagina's 137 t.e.m. 140;
  • pagina's 145 t.e.m. 149.

Jouw contactpersoon

Sandra van Maurik

huisstijlbegeleider, Beleid & Strategie