Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

1. ​​Een duidelijk schoolprofiel versterkt positie én imaGO!

Scholen met een duidelijk profiel trekken leerlingen aan

Ouders, kinderen en jongeren houden van duidelijkheid. Leg je oor te luisteren bij schoolpersoneel, leerlingen en ouders en vraag hoe zij jouw school zien en ervaren.

Stel daarbij de volgende vragen:

 • ‘Waar situeert mijn school zich in het regionale onderwijsaanbod?’
  = een duidelijke positionering
 • ‘Waar is mijn school sterk in’
  ‘Waarin onderscheidt mijn school zich van de rest?’
  = een duidelijk profiel
 • ‘Welke school willen we zijn’?
  = een duidelijke identiteit

Durven_Kiezen.pngKiezen voor een themaprofiel (bv. groene school, online school, …) of een aanbodprofiel (bv. STEM, talen,…) brengt verduidelijking en geeft je school meer  groeikansen.

Graaf naar het unieke in je school.
Wat uniek en anders is dan de rest trekt de aandacht. Perceptie is bij een eerste kennismaking even belangrijk als de realiteit.

Onthou: je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken.

Jouw contactpersoon

Sandra van Maurik

huisstijlbegeleider, Beleid & Strategie