Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een evenement organiseren: hoe begin ik eraan?

Werkgroep

Het is van belang dat een ‘werk’groep wordt samengesteld. In de werkgroep krijgt iedereen duidelijk eigen taken en verantwoordelijkheden toegewezen. Als iedereen zijn eigen taken heeft, gaat er geen energie verloren. Goede afspraken zijn cruciaal in de organisatie van een evenement.
Men kan voorbeeld bij de start van de organisatie alle krachten samenbundelen om het evenement in goede banen te leiden. Later kunnen dan slechts enkele mensen zich toeleggen op het evenement. Vlak voor het evenement kunnen dan terug de krachten worden gebundeld om het tot een goed einde te brengen.

Enkele tips voor de startvergadering


Het plan van aanpak

Een uitgetekend plan van aanpak of het draaiboek vormt het slotstuk van de voorbereidingsfase. Lees hier hoe je dit aanpakt.


Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel