Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Een evenement organiseren: hoe begin ik eraan?

Het is tijd voor de echte praktische uitwerking van het evenement. Hieronder volgt een overzicht van de te ondernemen stappen en wie daarbij betrokken dient te worden.

Aankondiging

In deze fase zal je de juiste communicatiekanalen en –instrumenten kiezen voor het bekendmaken van je evenement. 

Lees hoe je dit aanpakt: praktische_uitwerking_aankondiging.docx

Concrete uitwerking

Taakverdeling: wie doet wat?
In dit onderdeel komt het erop aan duidelijke afspraken te maken. Het kernteam moet voor elk onderdeel overeenkomen wie welke taak voor zijn/haar rekening neemt en wat de deadline hierbij is:
 • Ppt maken
 • Persbericht maken en versturen
 • Deelnemerslijst opstellen voor onthaal + eventueel aanwezigheidsattesten en evaluatieformulieren
 • Deelnemersmapjes samenstellen:
  • Programma
  • Deelnemerslijst
  • blanco papier
  • aanwezigheidsattest
  • evaluatieformulier
  • eventueel een balpen
  • nooit uitgeprinte presentaties en/of bijkomende informatie, die documenten worden enkel na afloop digitaal ter beschikking gesteld. In de mate van het mogelijke vermijden dat er mapjes worden uitgedeeld, want dit betekent een aanzienlijke meerkost en er is weinig of geen return
 • Mapje maken voor de organisatoren van het evenement, met daarin alle relevante documenten:
  • deelnemerslijst
  • blanco-attesten
  • overzicht verwachte persmensen + hun contactgegevens
  • call sheet van het evenement
 • Een checklist maken van al het mee te nemen materiaal en tijdig bespreken met de cel logistiek zodat er voor gepast vervoer kan gezorgd worden.
  • Ga na of het materiaal voordien geleverd kan worden en de dag nadien kan worden opgehaald, of gebeurt alles de dag zelf?
  • Moet er parkeerplaats gereserveerd worden?
  • Wanneer en waar wordt alles klaargezet zodat het materiaal gemakkelijk door de chauffeur kan meegenomen worden?
 • Taakverdeling bepalen:
  • wie verzorgt het onthaal?
  • wie is het aanspreekpunt voor de gastsprekers, cateraar en pers?
  • wie kleedt de zaal aan?
  • wie test licht en geluid?
  • Wie houdt de timing van het programma in de gaten?

De dag zelf

Het grootste werk zit er nu eigenlijk op. Als de voorbereiding goed georganiseerd is, valt vandaag alles mooi in zijn plooi en wordt het een schitterend evenement. Hieronder worden nog enkele algemene principes weergegeven die je in je achterhoofd kan houden.
Gedragscode:
 • Stiptheid: wees tijdig aanwezig
 • Hou je aan de eventuele dresscode
 • Klantvriendelijk: wees steeds correct en beleefd, ook tegenover moeilijke klanten
 • Flexibel: er zullen altijd last minute wijzigingen opduiken die veranderingen in de taakverdeling met zich (kunnen) meebrengen. Wees collegiaal en spring (met de glimlach) bij waar nodig!

Praktische taakverdeling:

 • iedereen vervult zijn taak zoals afgesproken en is te allen tijde (telefonisch) bereikbaar
 • taken worden plichtsbewust tot het allerlaatste moment opgenomen. Het evenement eindigt niet als de laatste gasten huiswaarts keren, maar wel pas als alles is opgeruimd en al het materiaal terug verzameld is.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel