Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Raad GO! blikt terug op vier jaar mandaat (2019-2022)

Op 31 december 2022 kwam er een einde aan het mandaat van de leden van de Raad GO!. Vier jaar lang hebben deze bestuurders zich met veel inzet geëngageerd om het GO! strategisch te sturen in zijn maatschappelijke rol als verstrekker van officieel onderwijs.

De vierjaarlijkse verkiezingen voor de Raad GO! zijn achter de rug en dus is op 1 januari 2023 de Raad in een nieuwe samenstelling aangetreden. De installatievergadering vond plaats in Brussel op 13 januari 2023. Het ideale moment om de balans op te maken van vier jaar bestuur.

Lees hier het artikel.

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel