Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Jaarverslag voor de Vlaamse regering

0_cover_jaarverslag_over_2018.pngElk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Lees het jaarverslag in digitaalmagazinevorm.

Behalve een overzicht van de werkzaamheden biedt het jaarverslag ook cijfergegevens over de eigen schoolbevolking en de financiële situatie.

Steeds meer mensen kiezen voor het pedagogisch project van het GO!. Dat stemt ons tevreden, maar het plaatst ons voor uitdagingen om met beperkte middelen onze scholen voldoende te kunnen ondersteunen.

Ook de vele regelgevende initiatieven maakten dat 2018 een druk jaar was voor de centrale diensten van het GO!. Om de scholen te begeleiden bij de toepassing van nieuwe regelgeving, hebben de centrale diensten heel wat voorbereidend en ondersteunend werk verricht. Als gevolg van het decreet Volwassenenonderwijs bijvoorbeeld werden onze CVO's intensief begeleid bij fusieoperaties en onderhandelingen met hogescholen en universiteiten. Naar aanleiding van het nieuwe R-OK werden instrumenten en begeleidingstrajecten opgezet. Via acties op allerlei vlakken werden de scholen verder ondersteund en voorbereid op de geplande modernisering van het secundair onderwijs. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Daarnaast werd ook een aantal grote interne projecten opgezet om de kwaliteit te versterken en onze maatschappelijke opdracht nog beter op te nemen. Zo werd onder andere de leerlijn Actief burgerschap van het GO! net-breed geïmplementeerd als het eerste wetenschappelijk ontworpen curriculum in Vlaanderen, nog voor het in de nieuwe eindtermen was opgenomen.

Helaas laten de besparingen op personeel zich volop voelen. Het GO! draagt maximaal bij aan de besparingsdoelstelling van de Vlaamse overheid, maar slaagt er nauwelijks nog in om de bij decreet toebedeelde kerntaken op een aanvaardbare wijze uit te voeren. Ook het structurele probleem rond infrastructuur belemmert het GO! in de uitvoering van zijn grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden en de vrije keuze te waarborgen. Met de beschikbare middelen kunnen we onmogelijk verhinderen dat het patrimonium nog verder aftakelt.

Ondanks deze voor het GO! niet altijd gunstige omgevingsfactoren, blijven wij ons met meer dan 39.000 enthousiaste personeelsleden inzetten om onze grondwettelijke opdracht waar te maken, de vrije keuze te waarborgen en ons PPGO! te realiseren.

Hieronder vind je naast de link naar het recente jaarverslag ook de linken naar de jaarverslagen van de drie jaren ervoor. Ben je op zoek naar een nog ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel