Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Jaarverslag voor de Vlaamse Regering

COVERJAARVERSLAG2019-KL.pngElk jaar publiceert het GO! een verslag over zijn activiteiten van het jaar ervoor. Wij doen dit niet alleen omdat de Vlaamse Regering die verplichting bij decreet oplegt, maar ook omdat wij de buitenwereld willen informeren over wat er verwezenlijkt is en wat er nog in het verschiet ligt.

Hier vind je het volledige jaarverslag.

Hieronder een summiere samenvatting

2019 was een boeiend jaar voor de onderwijswereld in het algemeen en voor het GO! in het bijzonder.

In 2019 ging een nieuw verkozen Raad GO! aan de slag. Deze ging meteen van start met het goedkeuren van een nieuw strategisch plan met als horizon 2030 en een ambitieuze poolstervisie. Die omschrijft wat we als GO! willen zijn en waarin we ons willen onderscheiden: Dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving.

Een aantal belangrijke structurele hervormingen in het onderwijslandschap moesten geïmplementeerd worden. Denken we maar aan de modernisering van het secundair onderwijs en de belangrijke veranderingen in het volwassenenonderwijs en het dko. 

Het rapport van de commissie Monard werd gepubliceerd, waarin gewezen werd op het belang van een sterke pedagogische begeleidingsdienst. Met de aandachtspunten werd binnen het GO! meteen aan de slag gegaan.

En het GO! bleef ook in 2019 groeien. Dit betekende dat de centrale diensten de scholen en scholengroepen niet alleen moesten ondersteunen op vlak van de implementatie van nieuwe regelgeving, maar ook op het vlak van de groei van het net: op gebied van aanbod, organisatie en  niet in het minst infrastructuur. Dit blijft een moeilijke opdracht binnen de besparingscontext waarbinnen we al jaren opereren.

We hopen dan ook dat we in deze nieuwe legislatuur mogen rekenen op een overheid die haar eigen onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een warm hart toedraagt en ons de correcte middelen verschaft om onze grondwettelijke opdracht over heel Vlaanderen te vervullen. Alleen op die manier kunnen we de vrije keuze waarborgen met een kwaliteitsvol en neutraal onderwijs en de hoeder zijn van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Hieronder vind je niet alleen het recente jaarverslag maar ook de jaarverslagen van de vier jaren ervoor. Ben je op zoek naar een nog ouder jaarverslag? Mail dan naar communicatie@g-o.be en wij bezorgen de digitale versie zo snel mogelijk.

Gedrukte exemplaren zijn niet beschikbaar.

Jouw contactpersoon

Communicatie

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel