Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! strategisch plan - Iedereen mee!

Knipsel-Front-stratplan2017.PNGIn 2010 werd in het 'Strategisch plan GO! 2020' een toekomstscenario vastgelegd om de school van onze dromen vorm te geven. Sindsdien is er weer heel wat veranderd in de samenleving. Het PPGO! is aangepast aan de geest van de tijd. De focus ligt nu op actief burgerschap en op 'samen leren samenleven'. Tegelijk met de uitdagingen die het GO! in de komende jaren te wachten staan, heeft dat geleid tot een geactualiseerd strategisch plan, om het GO! nog beter en sterker te wapenen.

In de brochure 'GO! strategisch plan - Iedereen mee!' kun je lezen waar we met het GO! naartoe willen en hoe we allen samen de vijf strategische doelstellingen kunnen waarmaken. Het is een oproep tot actie.

'Iedereen mee!' is het motto. We zijn immers allemaal even sterk betrokken bij dat ene bijzondere doel dat ons bindt: kwaliteitsvol onderwijs bieden en zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Iedereen is een puzzelstukje in dit grote geheel. Iedereen draagt zijn steentje bij om het GO! sterk en één te maken.

Wil je graag een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje naar communicatie@g-o.be.