Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! memorandum 2019 - 2024 en Eisencahier

Onderwijsbeleid oogt soms technisch en complex, op zulke momenten is het goed om voor ogen te houden waarom iedereen die bij onderwijs betrokken is zich dag na dag inzet: om mee de toekomstdromen van anderen waar te maken. Om hen op te tillen en hen meer te laten bereiken dan ze zelf soms mogelijk achten. De verwachtingen van de lerenden zijn hoog. Dat mag. Dat moet. Het getuigt van ambitie. Zij moeten dromen. Maar ook wij zijn ambitieus. Ook wij hebben een droom, een uniek pedagogisch project dat neergeschreven is in het PPGO!.

Het Memorandum 2019 - 2024 bevat voorstellen aan de Vlaamse Regering om die droom waar te maken. Het vormt samen met het bijbehorende Eisencahier - waarin de topprioriteiten zijn opgenomen - het gefundeerde sluitstuk van intensieve participatie. Alle geledingen van ons onderwijsnet werden actief betrokken bij de voorbereiding van de inhoud. Maar liefst 21.550 GO! leerlingen, cursisten, ouders en professionals lieten hun stem horen.

Onze verwachtingen ten aanzien van de overheid rond onderwijs zijn dus diep en sterk geworteld in de praktijk.

Bekijk hier het GO! memorandum 2019 - 2024 in issuu.