Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

De openbare school morgen. Kwaliteitsvol onderwijs van en voor de Vlaamse Gemeenschap

Het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, bestaat 25 jaar. Naar aanleiding daarvan ontvouwt topvrouw Raymonda Verdyck haar visie op het onderwijs als maatschappelijke hefboom. Zij wijst op de historische pioniersrol van het publieke onderwijs, maar kijkt vooral vooruit. De kinderen die nu geboren worden hebben immers een levensverwachting van 100 jaar en zullen ook de volgende eeuwwisseling meemaken. Als samenleving en als onderwijsverstrekker moeten wij dus nadenken over het onderwijsproject dat volwassenen van de 21e én de 22e eeuw vormt.


We zijn ons goed bewust van de emancipatorische kracht van onderwijs - in dit traktaat wordt dit uitgebreid aangetoond - maar we zijn ook alert voor een aantal knelpunten en kwalijke evoluties in het onderwijs van vandaag. Beleidsmakers worden opgeroepen om een eigentijdse visie op onderwijs te ontwikkelen, die uitgaat van leerwinst als een van de belangrijkste indicatoren voor een kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen.


Het GO! neemt alvast de handschoen op als het onderwijs dat inzet op gelijke onderwijskansen en dat jonge mensen kansen biedt zich volwaardig te ontplooien, zodat ze hun plaats in de samenleving van deze en de volgende eeuw kunnen vinden.


Bij 'Documenten' kun je de brochure downloaden.

Wil je graag een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mailtje naar communicatie@g-o.be

Jouw contactpersoon

Communicatie en kennisdeling

Netbrede ondersteuning en ontwikkeling

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel