Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Missie en visie

SAMEN KANSEN CREËREN


De GO! CLB creëren samen met leerlingen, ouders en scholen maximale kansen voor alle leerlingen, vanuit een missie gefundeerd op de volgende 3 basisprincipes:

Samenwerking

Het CLB werkt prioritair samen met zijn leerlingen en draagt bij tot de maximale ontwikkeling van deze kinderen en jongeren.

Het CLB bouwt samenwerkingsverbanden en netwerken uit vanuit een gelijkgericht partnerschap, met de leerling als bevoorrechte partner, en dit binnen alle domeinen waarrond het CLB werkt. Dit kan zowel intern (netgebonden waar het moet, netoverstijgend waar het kan) als extern (scholen, netwerkpartners binnen onderwijs, partners buiten onderwijs).
 
De samenwerking krijgt prioritair vorm binnen het GO!

Maatschappijgericht

Het CLB biedt, in partnerschap met alle betrokken actoren, kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan alle leerlingen, waarbij het welbevinden van de leerling steeds het uitgangspunt vormt. 
Hierbij schenkt het CLB bijzondere aandacht aan de uitbouw van talenten zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden.

Dit alles gebeurt vanuit een duidelijk afgebakend, contextgebonden en herkenbaar profiel voor de leerling en anticipeert hierbij op maatschappelijke veranderingen.
Daarnaast vervult het CLB een signaalfunctie. Het CLB staat open voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De GO! CLB dragen het PPGO! actief uit en werken hierbij aan het samen leren samenleven.

Professionaliteit

Het CLB neemt zijn opdracht op vanuit een duidelijk herkenbare en afgebakende rol in de leerlingenbegeleiding o.b.v. vooraf bepaalde gemeenschappelijke doelen. Het CLB bouwt hierbij netwerken uit en benut de krachten hiervan maximaal.

Vanuit een onafhankelijke deskundigheid, en gebruik makend van wetenschappelijk gefundeerde methodieken, draagt de CLB-medewerker zijn professionaliteit uit met fierheid voor de job.

Jouw contactpersoon

Lotte Meulewaeter

beleidscoördinator, Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel