Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning CLB's ifv COVID-19

​Ondersteuning van de CLB's i.f.v. COVID-19


laatste update: 18/09/2020 om 16u30


Op deze pagina kan je steeds de laatste informatie terugvinden voor CLB's. 


Procedures en richtlijnen

Voor de procedures en richtlijnen m.b.t. de contacttracing verwijzen we naar de website van VWVJ voor de actuele informatie. 


E-module COVID-19

Om jou alvast op weg te helpen, ontwikkelde het POC een e-module waarin diverse materialen gebundeld worden. De e-module behandelt heel wat verschillende thema’s die vandaag aan bod kunnen komen (stress, angst, verontrusting, rouw/verlies, trauma, radicalisering,…) en materialen op maat van leerlingen, ouders en schoolpersoneel.  


We hebben de module opgezet met de belangrijkste materialen die vandaag voorhanden zijn. Daarnaast wordt de e-module verder aangevuld en verfijnd op basis van nieuwe inzichten of materialen.


De e-module werd ontwikkeld door Sofie Van den Bussche en Nathalie De Decker.
Heb je vragen of bedenkingen? Werden bepaalde noden nog niet of onvoldoende beantwoord? Ontwikkelde je zelf materialen? Of wil je graag nog andere bronnen aanreiken? Neem dan contact op via sofie.van.den.bussche@g-o.be of nathalie.de.decker@g-o.be


Verontrusting in tijden van COVID-19

Bij de langzame heropstart  en tijdens de preteaching gaan leerkrachten en CLB-medewerkers extra alert moeten zijn voor signalen van stress en angst en situaties van verontrusting bij hun leerlingen. De focus zal niet alleen op het lesgeven gelegd worden en met heel wat vragen gaan leerlingen, ouders, scholen en leerkrachten bij het CLB aankloppen.

Met het werkdocument ‘Verontrusting tijdens en na de Covid-19 maatregelen’ hopen we jullie handvatten aan te reiken zodat we samen voor onze kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen kunnen zorgen. 

Het werkdocument wordt verder bijgevuld en geactualiseerd. Heb je vragen of bedenkingen, of wil je zelf graag materialen delen? Neem dan contact op via sofie.van.den.bussche@g-o.be of nathalie.de.decker@g-o.be.


PGZ-werking

De onderstaande documenten ondersteunen de PGZ-activiteiten op het centrum:


Voor alle andere informatie i.v.m. de rol van het CLB bij COVID-19 (o.a. draaiboek infectieziekten, te nemen maatregelen bij (vermoeden) van besmetting, modelbrieven, ...), verwijzen we naar de website van VWVJ.


Videomateriaal

We benadrukken dat elk CLB de aanbevelingen op maat kan realiseren. Voor wie hierbij ondersteuning wenst door het POC GO! CLB contacteer katelijne.van.hoeck@g-o.be, elke.beelen@g-o.be of monica.bulcke@g-o.be.


Preventie en veiligheid en heropstart CLB's

Om de heropstart van de CLB-werking te faciliteren, worden ondersteunend de volgende materialen en sjablonen aangeboden:
OLB-werking

Columbus
 • filmpje 'Columbus in tijden van corona' (https://youtu.be/ncdLxfI-LxE): over hoe je Columbus thuis zelfstandig kan gebruiken en hoe je, vanop afstand, feedback kan delen met een leerkracht of andere begeleider naar keuze.
 • filmpje 'Registreren' (https://youtu.be/DsAhV2U10ac): over hoe je kan registreren, mocht je Columbus nog nooit gebruikt hebben.
 • filmpje over Columbus zelf met meer info over de inhoud ervan https://youtu.be/zr-kQo3Usjk


Het CLB gaat (verder) online!

Nu thuiswerken (tijdelijk) de norm wordt, organiseren we het CLB-werk op een andere manier. Digitalisering biedt veel opportuniteiten om het contact met leerlingen en ouders te blijven behouden. CLBch@t en blended chatten hebben een uitgebreid aanbod klaar, dat niet enkel tijdens de Coronacrisis relevant is.Digitale apps (waaronder beeldbellen) en privacy (GDPR) 

Welke apps zijn GDPR-proof en geschikt voor beeldbellen? 
Voor professioneel gebruik (bv intern teamoverleg) worden MS Teams en Skype for Business aangeraden. Dit kan ook gebruikt worden in contacten met leerlingen, ouders of externen. 

Een goed gratis alternatief is Praatbox van Jitisi Meet. Dit kan gebruikt worden voor communicatie naar leerlingen of ouders en biedt voldoende garanties op vlak van GDPR.

Is Zoom veilig in gebruik?
Over Zoom is de laatste tijd veel in de media verschenen. Ondanks bijsturingen door Zoom, wordt Zoom op dit moment als een zeer groot risico beschouwd. Zo wordt er software op de laptop geïnstalleerd die door derden kan gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot de laptop. We raden dan ook af om Zoom te gebruiken, zowel voor professionele (CLB-interne) als informele contacten.

Andere aandachtspunten bij het beeldbellen, naast GDPR, zijn:
 • Privacy: kan de leerling of ouder vrijuit spreken tijdens het gesprek?
 • Anderstaligheid
 • Beroepsgeheim en deontologie zijn ook tijdens online gesprekken van toepassing. Het is aan de CLB-medewerker om daar (zoals steeds) zorgvuldig mee om te gaan. 

Neem de bovenstaande aandachtspunten mee in overweging bij het al dan niet plannen van een beeldbel- of ander online gesprek ter vervanging van of als aanvulling bij een face-to-face contact.  


Laat je inspireren!

In het menu 'inspirerende voorbeelden uit centra' in de documentenbibliotheek onderaan deze pagina, kan je ter inspiratie van de eigen werking voorbeelden uit CLB's terugvinden. 


Andere relevante links: 

 • Met al je vragen over het M-decreet en verslaggeving kan je zoals steeds terecht op het Vademecum M-decreet
 • Op de website Digitaliseer je les! bundelt de PBD heel wat materialen voor leerkrachten en schooldirecties i.v.m. het digitaal aanbieden van lesmateriaal.
 • Corona blijft voor heel wat vragen en onduidelijkheid zorgen bij scholen en centra. Het GO! bundelt de meest gestelde vragen mét antwoorden op de deze FAQ-pagina.  
 • Leerlingen kunnen niet enkel op hun CLB, CLBch@t en Onderwijskiezer rekenen. Ook heel wat andere diensten staan voor hen klaar! De belangrijkste daarvan staan opgesomd op onze websites:
 • Bovenstaande lijst wordt steeds aangevuld. Je kan altijd naar de algemene website of de centrumspecifieke website verwijzen in communicatie naar leerlingen en ouders. Je kan deze banner gebruiken in je communicatie.


Vragen? Wil je graag materialen delen?

Heb je nog vragen bij de richtlijnen voor CLB, of wil je graag zelf materialen delen? Neem dan contact op met één van de POC-medewerkers:

 • Inge Van Trimpont, directeur, inge.van.trimpont@g-o.be
 • Katelijne Van Hoeck, arts-coördinator, katelijne.van.hoeck@g-o.be
 • Lotte Meulewaeter, beleidscoördinator, lotte.meulewaeter@g-o.be

Documenten

Jouw contactpersoon

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel