Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ontwikkeling Vlaamse toetsen


De Vlaamse toetsen worden stapsgewijs ingevoerd. Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen alle leerlingen van het 4e jaar basisonderwijs en het 2e jaar secundair onderwijs zo'n Vlaamse toets maken. Vanaf 2025-2026 volgt het 6e jaar basisonderwijs en tot slot vanaf 2026-2027 het 6e jaar secundair onderwijs.

Op dit moment ontwikkelt het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs de toetsen voor het 4e jaar bao en het 2e jaar so. Om deze toetsen zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken, zijn er een hele reeks vooronderzoeken. In een eerste stap legden de toetsontwikkelaars van het Steunpunt de toetsen voor aan een expertpanel dat bestaat uit onder meer leraren, lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders.

Vervolgens worden de toetsen tijdens een testonderzoek voorgelegd aan een beperkte groep leerlingen. In dit testonderzoek gaan ze bijvoorbeeld na of de toetsonderdelen begrijpelijk zijn en of de leerlingen voldoende tijd hebben om alle vragen in te vullen. In de week van 14 t.e.m. 18 november 2022 vulde een eerste testgroep de toetsen van het 2e jaar so in. Dat waren ongeveer 2500 leerlingen uit de A- of B-stroom. Sommige leerlingen maakten de toets wiskunde, andere leerlingen de toets Nederlands. In de week van 16 t.e.m. 20 januari 2023 gaat een tweede testgroep de toets maken van het 2e jaar so en het 4e jaar bao.

In mei 2023 zal een grootschaliger kalibratieonderzoek plaatsvinden waarbij het Steunpunt meer scholen selecteert om deel te nemen. In dat onderzoek gaan ze na of de toets valide is en laten ze bijvoorbeeld minder goede toetsonderdelen weg. Het Steunpunt zal hiervoor binnenkort ook een groot aantal scholen van het GO! contacteren. De medewerking van jouw school is van grote meerwaarde om de toetsen zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken.

ontwikkeling Vlaamse toetsen.png