Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verzamelbesluit

​Laatste update: 16 augustus 2023

7 juli 2023 - Wijzigingsbesluit onderwijs – wijzigingen structuur, organisatie en financiering – definitief goedgekeurd door Vlaamse regering 
Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. Bedoeling is een aantal bestaande besluiten te verbeteren en aan te vullen naar aanleiding van diverse decreetswijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Verder zijn er ook een aantal technische correcties en verduidelijkingen. 
Het definitieve besluit, nota aan de Vlaamse regering en advies Raad van State kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230707) 
7 juli 2023 - Wijzigingsbesluit rond structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en rond onderwijsinfrastructuur en –inspectie – tweede goedkeuring door de Vlaamse regering 
Na onderhandelingen met de sociale partners, wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel een aantal besluiten over de structuur, de organisatie en de financiering van het leerplichtonderwijs en over onderwijsinfrastructuur en -inspectie. Bedoeling is om een aantal bestaande besluiten te verbeteren en aan te vullen naar aanleiding van diverse decreetswijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Verder zijn er ook een aantal technische correcties, verduidelijkingen en aanvullingen.  
Over dit wijzigingsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.
9 juni 2023 – Wijzigingsbesluit rond structuur, organisatie en financiering van het leerplichtonderwijs en rond onderwijsinfrastructuur en –inspectie – eerste goedkeuring door de Vlaamse regering 
Onder voorbehoud van de goedkeuring van het Onderwijsdecreet XXXXIII en van het Leersteundecreet, wijzigt de Vlaamse Regering principieel een aantal besluiten over de structuur, de organisatie en de financiering van het leerplichtonderwijs en over onderwijsinfrastructuur en -inspectie. Over dit wijzigingsbesluit wordt onderhandeld met de sociale partners, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. 

De stukken kan je onderaan deze pagina raadplegen (met datum 20230609).
De bijlages kan je via deze link raadplegen.
26 mei 2023 – Verzamelbesluit - tweede principiële goedkeuring Vlaamse regering
Na onderhandelingen met de sociale partners wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De wijzigingen gebeuren onder voorbehoud van de goedkeuring van onderwijsdecreet XXXIII.  
Het voorontwerp van wijzigingsbesluit wordt nu voor advies ingediend bij de Raad van State. 
De stukken (met datum 20230526) kan je onderaan deze pagina raadplegen
12 mei 2023 - Onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond - GO! diende protocol van akkoord in - nu naar de Raad van State voor advies

Dit besluit bevat wijzigingen aan diverse besluiten wat betreft de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De onderhandelingen in Sectorcomité X zijn afgerond. Het GO! Diende een protocol van akkoord in dat u hier kan nalezen in Op Stapel 11.

24 maart 2023 - Eerste principiële goedkeuring verzamelbesluit  - in onderhandeling in SC X

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De wijzigingen gebeuren onder voorbehoud van de goedkeuring van onderwijsdecreet XXXIII. Het wijzigingsbesluit wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd bij de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. De onderhandelingen in sectorcomité X zijn voorzien op 2 mei 2023.

24 maart 2023 – Definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit CLB

Na adviesvraag aan de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed met wijzigingen aan diverse besluiten wat betreft de controle op de inschrijvingen in het basis- en het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en de operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basis- en het secundair onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Het gaat om het schrappen van een aantal verplichte (adviesverlenende) taken van de CLB in het kader van afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden/-uren en de gegevensuitwisseling vanuit het multidisciplinair dossier.

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel