Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verzamelbesluit


23 februari 2024 - voorontwerp van verzamelbesluit - voorlopig goedgekeurd door Vlaamse regering 


De Vlaamse Regering wil een aantal bestaande besluiten rond onderwijs verbeteren en aanvullen naar aanleiding van diverse decreetwijzigingen of om in te spelen op nieuwe situaties in de praktijk. Daarnaast zijn er ook een aantal technische correcties, verduidelijkingen en aanvullingen van bestaande besluiten. Ze keurt hiervoor principieel het besluit goed dat diverse besluiten wijzigt over de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs.  

 

Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en van de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

 

Het wordt ook voor onderhandeling voorgelegd aan de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. 

 

De stukken zijn nog niet publiek beschikbaar gesteld. 


Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel