Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Verzamelbesluit

​Laatste update: 12 mei 2023

12 mei 2023 - Onderhandelingen in Sectorcomité X afgerond - GO! diende protocol van akkoord in - nu naar de Raad van State voor advies

Dit besluit bevat wijzigingen aan diverse besluiten wat betreft de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De onderhandelingen in Sectorcomité X zijn afgerond. Het GO! Diende een protocol van akkoord in dat u hier kan nalezen in Op Stapel 11.

24 maart 2023 - eerste principiële goedkeuring verzamelbesluit  - in onderhandeling in SC X

De Vlaamse Regering wijzigt principieel diverse besluiten over de structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs. De wijzigingen gebeuren onder voorbehoud van de goedkeuring van onderwijsdecreet XXXIII. Het wijzigingsbesluit wordt ook voor onderhandelingen geagendeerd bij de sociale partners en gaat daarna voor advies naar de Raad van State. De onderhandelingen in sectorcomité X zijn voorzien op 2 mei 2023.

24 maart 2023 – definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit CLB

Na adviesvraag aan de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed met wijzigingen aan diverse besluiten wat betreft de controle op de inschrijvingen in het basis- en het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en de operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basis- en het secundair onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Het gaat om het schrappen van een aantal verplichte (adviesverlenende) taken van de CLB in het kader van afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden/-uren en de gegevensuitwisseling vanuit het multidisciplinair dossier.

Jouw contactpersoon

Els Supply

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel