Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenwerking onderwijs - welzijn

Om kansengelijkheid te bevorderen biedt de samenwerking tussen welzijn en onderwijs belangrijke hefbomen.

School/internaat en welzijnspartner als tandem

De complexiteit van onze samenleving en de uitdagingen die dit stelt aan kinderen en jongeren vertaalt zich in een veelheid van hulp- en ondersteuningsvragen waarvoor we in onderwijs soms nood hebben aan de bijkomende expertise van welzijn om goede oplossingen te kunnen bieden. De school, het internaat en welzijnspartners kunnen hiervoor een tandem zijn. Dat vraagt naar afstemming op het vlak van interprofessioneel leren, denken en handelen tussen de beide beleidsdomeinen.

Doelgericht werken aan kansenbevordering

Door de expertise van welzijn te verbinden aan kwalitatief onderwijs, werken we doelgericht aan kansenbevordering.

De samenwerking onderwijs-welzijn geeft ten slotte ook uitvoering aan de ambitie geformuleerd in het strategisch plan GO! 2030 om een ecologisch model rond onderwijs realiseren. 

Standpunt van het GO!

De centrale boodschap in de samenwerking onderwijs-welzijn is dat onderwijsinstellingen geen 'vindplaatsen' voor jeugdhulp mogen zijn, maar 'werkplaatsen'.

In dit concept is jeugdhulp geen bijzondere vorm van ondersteuning maar sluit ze naadloos aan bij basisvoorzieningen zoals scholen, internaten en  kinderopvang.

Op die manier ontstaat vloeibare jeugdhulp, die niet gekoppeld is aan bijvoorbeeld een voorziening, maar die vindbaar en aanwezig is in andere domeinen zoals onderwijs.

Binnen de samenwerking onderwijs-welzijn bestaan verschillende thema's:

  • Onderwijsinternaten
  • GO! welzijnsvoorzieningen
  • Opvang van baby's en peuters
  • Buitenschoolse opvang
  • Naadloos flexibele trajecten (NAFT)
  • CLB

Jouw contactpersoon

Marianne De Paduwa

beleidsondersteuner, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel