Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Samenwerken voor een sterk officieel onderwijs in Vlaanderen

Samen met het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) heeft het GO! de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Daarmee zetten we een grote stap vooruit in de versterking van het officieel onderwijs in Vlaanderen.

De voorstellen werden gisteren voorgelegd aan minister van onderwijs Hilde Crevits. Belangrijk bij deze initiatieven is dat de leerling altijd centraal staat en dat meer pedagogische kwaliteit en efficiëntie onze speerpunten zijn. De belangrijkste voorstellen uit de nota die werd voorgesteld zijn.

  • Personeelsbeleid
    de drie onderwijsverstrekkers gaan samenwerken rond aanvangsbegeleiding en professionalisering van mensen. Decretaal willen we ook dat een aantal drempels worden weggenomen om de mobiliteit te verhogen en loopbaankansen te creëren.
  • Leerplannen en aanbod
    er worden gezamenlijke leerplannen uitgewerkt en er wordt samengewerkt op vlak van programmatie en aanbod, om blinde vlekken weg te werken en overlap te vermijden.
  • De drie onderwijsverstrekkers zetten een aantal concrete (piloot)projecten op rond het M-decreet, duaal leren, volwassenenonderwijs, omgaan met vroegtijdig schoolverlaten en het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom.

De volledige nota vind je hieronder.

Jouw contactpersoon

Beleidsteam

Beleid & Strategie

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel