Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Reorganisatie schooljaar

De Raad van het GO! formuleerde op 21 december 2021 een standpunt rond een andere indeling van het schooljaar. De Raad speelde daarbij proactief in op de verkenning van de mogelijkheden van een andere, meer flexibele, organisatiestructuur én op de opportuniteiten van deze alternatieve indeling voor het verbeteren van gelijke onderwijskansen. De nota is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en input uit een participatief traject met GO! onderwijsprofessionals en GO! ouders.

Standpunt van het GO!

De Raad koos voor een model waarbij de schoolvakanties maximaal gespreid worden over het schooljaar en de schooltijd zoveel mogelijk gelijk getrokken. Dit gebeurt in vijf schoolperiodes van zeven of acht werken, vier tussentijdse vakanties van twee weken en een ingekorte zomervakantie. De Raad doet dit vanuit hoofdzakelijk drie overwegingen:

  1. het verbeteren van gelijke onderwijskansen door het fenomeen van "zomerverlies" aan te pakken;
  2. een gelijke spreiding van leerstof en planning van toetsing en evaluatie te realiseren;
  3. de mogelijkheden te benutten om het welbevinden van leerlingen en onderwijsprofessionals te verhogen.
1Mich_kalender scenario 4.PNG

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel