Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking

​Laatste update: 24 maart 2023

24 maart 2023 - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de onderwijsinternaten en de leersteuncentra 

De onderhandelingen over het voorontwerp van besluit werden afgerond. Het GO! diende een protocol van akkoord in, dit kan je nalezen in de Op Stapel 2023-06.

17 maart 2023: Principiële goedkeuring met oog op onderhandelingen en advies Raad van State van voorontwerp van besluit Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking onderwijsinternaten en de leersteuncentra.

Het voorontwerp bevat wijzigingen naar aanleiding van nieuwe beleidsmaatregelen betreffende de onderwijsinternaten en de leersteuncentra. Beiden worden met de bijhorende principes betreffende terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling als onderwijsniveau ingevoegd in het besluit van 29 april 1992. 

Daarnaast bevat het voorontwerp nog enkele beperkte aanpassingen n.a.v. de invoering van een selectieambt van adjunct-directeur in het basisonderwijs en n.a.v. aanpassingen aan een aantal salarisschalen in het deeltijds kunstonderwijs in uitvoering van een maatregel van cao XII van 10 september 2021. 

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel