Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Re-integratie onderwijspersoneel

Laatste update: 17 februari 2023

17/02/2023 - voorontwerp definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering
Dit voorontwerp van besluit wijzigt het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte voor de personeelsleden van het onderwijs. Het ontwerp laat toe dat ook vastbenoemde personeelsleden van wie het ziekteverlof uitgeput is, het verlof kunnen opnemen. Verder wordt het mogelijk om deeltijds te hervatten vanaf 20% van een voltijdse opdracht in plaats van 50%. Daarnaast bevat het besluit ook aanpassingen met betrekking tot het afwezigheidsattest dat de personeelsleden moeten voorleggen aan de school in geval van ziekte. Dat mag voortaan met een klassiek doktersbriefje.
29/11/2022 - voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het verlof voor verminderde prestaties en de attestering van ziekte. 

Jouw contactpersoon

Jan Fransen

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel