Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Historiek

Historiek

De hervorming van het secundair onderwijs is geen recent gegeven.

Al in 2009 werd het rapport Monard gepubliceerd, in 2010 was er de oriënteringsnota 'Mensen doen schitteren' waarna in 2013 door de toenmalige Vlaamse regering het Masterplan secundair onderwijs werd opgesteld. In dat Masterplan secundair onderwijs staan 71 maatregelen waarvan een groot deel al uitgevoerd is of in uitvoering is.

In 2017

Deze legislatuur werden de screenings van alle studierichtingen in het secundair onderwijs afgerond (ook een maatregel uit dat Masterplan), waarna het wachten was op een conceptnota over de architectuur secundair onderwijs. Sinds 31 mei liggen er dan ook twee conceptnota’s, één over het basisonderwijs en de 1e graad en één over de 2e en 3e graad.

Op vrijdag 13 januari 2017 kwam de Vlaamse regering in het dossier rond de modernisering SO tot een akkoord over het studieaanbod in de tweede en de derde graad. Het akkoord wordt als een addendum aan de conceptnota’s van mei 2016 toegevoegd. Er werd ook een voorstel geformuleerd voor basisopties in het tweede leerjaar van de eerste graad.

Er komen 8 studiedomeinen in plaats van de bestaande 29 studiegebieden in de tweede en de derde graad. De acht domeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca.