Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde (IOV)

Elke leerling in Vlaanderen heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze in het gewoon onderwijs.
Leerlingen met een verslag M-decreet of een oud inschrijvingsverslag BuO worden echter niet onverkort ingeschreven, maar worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarde.
Bij alle andere leerlingen, dus ook bij leerlingen die veel aanpassingen nodig hebben, of bij leerlingen met een oud inschrijvingsverslag GON of een gemotiveerd verslag, gebeurt de inschrijving wel steeds onverkort (onvoorwaardelijk, zoals elke andere leerling).

Een inschrijving onder ontbindende voorwaarde (IOV) geeft de school gewoon onderwijs de tijd om grondig af te wegen of de aanpassingen die nodig zijn om de leerling te laten participeren in de school redelijk zijn of niet. Indien na een grondige afweging de noodzakelijke aanpassingen niet redelijk (of disproportioneel) zijn, kan de school gewoon onderwijs de inschrijving ontbinden.

In dit proces heeft de school gewoon onderwijs de regie in handen. De school organiseert overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Ze kan zich laten ondersteunen door het ondersteuningsteam (indien deze reeds betrokken zijn).

20180607_005_buitengewoon-onderwijs_GO-1.jpg